skip to Main Content
Selge Antik Kenti

Bir Pisida kenti olan Selge, Toros dağlarının güney yamacına kurulmuş bir kent olmasına rağmen Eurymedon (Köprüçay) vadisini izleyen yol ağı sayesinde Pamphlia kentleri ile ilişki kurmuştur. Eurymedon (Köprüçay) yolu üzerinden 11 kilometre uzaklıkta bulunan Selge Antik kenti, Pisidya bölgesinde paranın basıldığı ilk yer olarak bilinmektedir. Paralar üzerinde okunan Estlegiiys adından yerli Anadolu kenti olduğu gerçeğide araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Ticaretini Aspendos’un ırmak ağzındaki limanıyla yürütmüş ve Aspendos’la kurduğu para birliği ile de ilişkilerini pekiştirmiştir. Bu doğal bağlılık sebebiyle de Pamphlia bölgesi sınırları içerisine çekilmiştir.

Pers saldırısına kadar Lidya birliğine bağlı olan kent, Büyük İskender’in gelişiyle Roma birliğine katılır ve en parlak dönemlerini yaşamıştır. İskender’e zorluk çıkarmayışının ödülü olarak Helenistik Dönemde bağımsızlık kazanarak alan Selge’nin, Roma döneminde 20 bin kişiye kadar kent nüfusunun ulaştığı dillendirilmektedir.

Bugünkü şehir kalıntılarının çoğunlukla surlardan, tiyatrodan ve akropolisten oluştuğu görülse de,  gymnasium, stoa, stadyum ve bazilika kalıntıları günümüze kadar gelmiştir. Bununla beraber biri Zeus diğeri Artemis’e adanmış iki tapınağın temel kalıntıları halen gözlemlenebilmektedir.

Selge Antik Kentinin günümüze ulaşan en sağlam yapısı M.S. III.yy’a tarihlenen tiyatrosudur. Tiyatro yaklaşık 9 bin kişilik izleme kapasitesine sahiptir. Tiyatronun hemen yanına konumlandırılan stadyuma ait kalıntılardan oturma sırlarını görebilmeniz mümkündür.

Kaybolmaya yüz tutmuş olan Selge, yıllara halan meydan okurcasına ayakta ve siz değerli ziyaretçilerini beklemektetir

Malesef defineciler tarafından tahrip edilerek kalan son Kral Mezarı anıt parçası

 

Tapınak Kalıntısı

Back To Top