skip to Main Content
Syedra Antik Kenti

Antalya’nın Alanya ilçesi Seki köyü sınırları içinde yer alan Syedra, tarihte ilk olarak İmparator Tiberius döneminde kendi sikkelerini Syedreon adıyla bastırmasıyla başlamaktadır. Syedra’nın antik çağda Pamphylia ve Kilikia bölgelerinin birleştiği noktada yer almasıyla, hem doğu – batı ulaşımı hem de deniz bağlantısı açısından stratejik bir konuma sahip olması Syedra antik kentinin ne kadar önemli bir liman şehri olduğunun yapılan kazı çalışmalarından çıkan mozaiklerden ve bölgede bulunan kalıntılardan anlaşılmaktadır.

Geniş bir alana yayılan kent,  güneydoğusunda 10 metre genişliğinde 250 metre uzunluğunda sütunlu bir cadde uzanmaktadır. Caddenin kuzeyinin gölge sağlamak için sütunların taşıdığı ahşap bir çatı ile kaplı olduğu, güneyinin ise taş döşemeli açık yol şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır. Sportif oyun ve yarışmalarla ilgili bilgiler içeren çok sayıda yazıt kalıntısından kentin antik çağın bölgedeki önemli spor merkezlerinden biri olduğunu göstermektedir.

Doğal su kaynaklarından beslenen ve içi sıvalı su sarnıçları antik çağdan günümüze kalan yapılar arasındadır. Bu sarnıçlar 8*12 metre ebadındadırlar ve bu bölgede bulunan en büyük sarnıçlardır. Bu sarnıçlardan 3 adet vardır ama günümüzde birisinin içinde ağaç çıktığı için kullanılmaz haldedir. Bu su sarnıçlara nereden sağlanıyor diye sorabilirsiniz? Onu da hemen açıklayayım; Suyu yakınındaki bir mağaranın içinden çıkan kaynaktan sağlanarak bu sarnıçlarda depo ediliyordu. Sarnıçlarda depolanan sular köylüler tarafından sebze, meyve ve vb. ihtiyaçlar için kullanılmaktaydı.

Kent içindeki diğer bir mağarada kayaya oyulmuş, nişin çevresi freskolarla süslü bölümün dinsel amaçla kullanıldığı saptanmıştır. Mağara, vaftiz mağarası adıyla anılmaktadır.

Kentin doğusunda görkemli bir hamam kalıntısı vardır. Hamamın zemininde yer yer mozaik süslemeler görülmektedir. Hamamın ayakta kalmış yapısını gezmenizi tavsiye ederim.

Bu görkemli liman şehrini İsa’dan sonra 194’te Roma İmparatoru Septimus Severus, kent halkına haydut ve dinsizlere karşı kenti korudukları için teşekkür etmişti. Bu yazıta Alanya Müzesinde sergilenmektedir.

Kentin diğer yapıları arasında tapınak, tiyatro, akropol, nekropol, agora ve konut kalıntıları sayılabilir.

Arabanızı park edip Akdeniz’e özgü maki bitki örtüsü toplulukları arasında zirveye doğru tırmanıp sağda solda çeşitli amaçlarla yapılmış tarihi kalıntıların birisinin üstüne çıkarak yorgunluğunuzu giderebileceğiniz, belki bu muhteşem manzara karşısında kendinizden geçip yüzlerce yıl gerilere giderek çeşitli hayallere kapılacağınız ender güzellikte yerlerden biri Syedra…

Yerleşim Planı

Sütunlu Cadde

Back To Top