skip to Main Content
Parion (Kemer) Antik Kenti

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde bulunan Parion antik kenti hakkında kaynaklarda fazla bilgiye rastlanılmasa da bir liman kenti olduğu bilinmektedir. Parion isminin kökeni hakkında çeşitli görüşler bulunmaktadır. İlk görüş Troia prensi Paristen geldiği ve Parion kelimesinin Paris’in kenti anlamına geldiği söylenmektedir.İkinci görüş Paras’tan esinlendiği  ve son olarakta Parsus’tan türetildiğidir. Tarihte ilk olarak Parion’dan Heredot bahsetmiştir. M.Ö. 431-404 yılları arasında Atinalılar ile Spartalılar arasında patlak veren Peloponnessos savaşlarında Parion, Atinalıların yanında yer almıştır. Alkibiades komutasındaki 86 gemilik Atina donmasınıda bu kentin limanlarında toplamıştır. 86 gemilik bu donanmanın bile Parion limanın ne kadar büyük  ne kadar önemli bir konumda olduğunun göstergesidir. Liman kenti oluşu ve Jeopolitik konumun iyi bir yerde olması bir çok krallığada ev sahipliği yapmasına sebep olmuştur. Büyük İskenderin Perslere karşı savaşı kazanmasıyla Helen egemenliği daha sonra Bergama krallığı ve Roma hakimiyetine giren Parion, Bizans döneminde bir çok antik kentte rastladığımız gibi piskoposluk merkezi olmuştur.

Parion’un öneminin farkında olan Roma, ilki Julius Cesar, ikincisi Hadrianus Döneminde olmak üzere iki kere koloni kenti olmuştur. Özellikle Hadrianus dönemiyle birlikte mimari faaliyetlerde hızlanma olduğu tahmin edilmektedir. Bu hızlanmayı en iyi örnekleyen de  Tiyatro bölümünden çıkarılan mimari kabartmalar göstermektedir.

Parion Antik kentinde kazı çalışmaları sonucu Nekropol alanından çıkan mezar odaları ise bu kentin ne kadar gelişmiş olduğunu ve soylu aileleri barındırdığını kanıtlar niteliktedir.

Kazı çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılan  Roma Hamamı, Agora, Limanda bulunan Kule  ve Odeion  görebileceğiniz yapıtlar arasındadır. Kentin doğu kısmında yamaç yapıları ve bu yamaç yapılarının güney tarafında bir su deposu vardır. Kentte kazı çalışmaları devam etmektedir. Gezip görebileceğimiz bitmiş bir yapı ise bulunmamaktadır. Parion antik kentiyle ilgili anlatacaklarım bunlardan ibaret olup, sizlere ışık tutması amacıyla  fotoğrafları  paylaşıyorum.

Ayrıca verdiği desteklerden dolayı www.yollardan.com ‘a teşekkür ederiz.

Parion Antik Kentine Ait Plan

Roma Hamamı
Görsel için ; www.yollardan.com ‘a teşekkürler.

Tiyatro
Tiyatro Sütununa Ait Kabartmalar (Görsel için ; www.yollardan.com ‘a teşekkürler)

Odeion

Yamaç Evler ve Hamam
Yamaç Evler ve Hamam

Nekropol (Mezar Alanı) (Görsel www.yollardan.com’dan alınmıştır)
Back To Top