skip to Main Content
Kız Kalesi (Korykos)

Mersin’e 60 kilometre uzaklıkta bulunan yurdumuzdaki pek çok kız kalesinden biridir Kız Kalesi. Yurdumuzdaki bir çok kalenin halk arasında nesilden nesile dolaşan hikayeleri vardır.

Kız Kalesinin  hikayesi ise şöyle ; Vaktiyle bir kral varmış. Bu kral gece-gündüz tanrılara dua etmiş bir kız çocuğum olsun diye. Sonunda dileği yerine gelmiş. Büyüdükçe güzelleşen bu kız, yardımseverliğiyle herkesin olduğu kadar tanrılarında hayranlığını ve sevgisini kazanmış. Bir gün kente bir falcı gelmiş ve kral onu sarayına davet etmiş. Çok sevdiği tek kızının geleceğini öğrenmek için falcıya danışmış. Kızının yılan tarafından sokularak öleceğini öğrenince , Prenses için bu kaleyi yaptırmış. Böylece onun can güvencesini sağladığını zanneden kral, bir gün kızına bir sepet üzüm göndermiş. Ne var ki sepette gizlenen yılan kızı sokarak öldürmüş.

Kız Kalesinin eskiden adı Korykos olarak geçer. Yöre Romalılar,Bizanslılar, Selevkoslar, Ermeniler, Selçuklular Fransızların (Kıbrıs Krallığı), Karamanlılar ve son olarak Osmanlılar‘ın hakimiyetinde kalmış olan önemli bir yerleşim bölgesidir. Yapılan kazılar buraya ilk yerleşimin MÖ. 4. yüzyıla ait olduğunu belgeliyor. Ünlü tarihçi Heredot, bu şehrin Georges adında Kıbrıslı bir prens tarafından kurulduğunu anlatır. Bölge Zeytin yetiştiriciliğinde büyük bir öneme sahip olmuştur. Erken Bizans döneminde kentin Nekropolisinden ele geçen çok sayıda mezar yazıtında denizcilikle ilgili çok sayıda mesleğin adı geçtiği söylenmektedir. Bizans döneminde Arap devletlerin yapmış oldukları akınlar  yüzünden surlar ile çevrilmiştir. En son Osmanlı Devletinin yönetimi altında kalmıştır. Önemli bir deniz ticareti limanı olan bu bölge zaman ile ticaretteki önemini kaybetmiştir. Tarihi bir güzelliği olan bu kalede kemerler, mezarlar ve tarihi taşlar bulunmaktadır.

Mersin’e gidecek olanlar sahil yolundan geçerken muhakkak bu şirin Kale’yi görür ve merak edip dururlar. Bizde durduk ve güzel tarihi yerinde gezelim dedik. Yol üzerinde bulunan Kale’yi gezdik. Asıl olan denizin ortasında bulunan Kaleyi bazı nedenlerle gezemedik.Kız Kalesine ait fotoğrafları da değerli okuyucularımızdan gelecek katkılarla ilave edebiliriz.

Back To Top